Малко познания за стълбищните асансьори

- May 13, 2019-

Стълбищните асансьори се състоят от инвалидни колички, задвижващи и тягови системи, релси и платформи за инвалидни колички. Платформата за инвалидни колички този материал е основно стоманен конструкционен материал, той може да се сгъва, когато не се използва, може да го сгъне добре поставен срещу стената. Повърхността му може да бъде покрита с алуминиева пластина с шарки, която предотвратява плъзгането.

Когато стълбищният стол е паркиран нагоре и надолу, страничният панел се спуска автоматично за достъп за инвалидни колички. Стълбищните асансьори се контролират от микрокомпютри и се поставят на предната част на равнината на инвалидната количка на шкафа за управление, което им позволява да имат функции като ключове, аварийни спирки и др.

Възможност за адаптиране към работните условия на открито, така че нивото на защита на корпуса да не бъде по-малко от IP65. Стълбищните асансьори имат положение за зареждане както над, така и отдолу. Батерията няма да започне да се зарежда, докато стълбището не влезе правилно в зарядното устройство.